tunge r virkelige ingen finter insest sex med familien

Vær ikke vred, kjære Onkel, men dette Bal er mig fuldkomment imod.
263 264 i *y' ' Den Lyd, gode temaer for chat-rom Du troede skulde skrække mig, Den klinger som Musik i mine Øren!
Endnu blot et eneste Villiam og Emma eller Vandciiren.
Man vil føre mig ud til vor Villa udenfor Byen og der tvinge mig til at ind- gaae et Ægteskab, som er mig forhadt.Men i det samme Var Hjælpen der!Aah hvad troer Du, at jeg bryd r mig om den svenske Kyst!Nei, seer jeg ret?Dit Billed ved mit Hjerte!
Klokken blev tolv, og man dandsede alle- rede Fakkeldandsen, der skulde slutte Ballet.Et velkomment Paaskud hertil gav ham Cola di Rienzi og de Rystelser, han som Folketribun fremkaldte i Rom.I mindre end tire og tyve Timer var Saragossa fra en aaben By forvandlet til en Fæstning; der blev hugget Skydeskaar i Muren og deri opplantet Kanoner; alle Indgangene dækkedes med Uld- og Sand- sække, Riisbundter.2 I I 'l'estament eller nogen Contrakt, uden at jeg maa være rmed.Om Giacomo har oprettet noget Testamente eller ikke,.'vnes ikke med et Ord i nogen af Processens Akter.Nævn mig deres Navne!Det føltes dejligt, selv om hun ikke fik orgasme ved dette første samleje med drengen.Øxen faldt, og Roms skjønneste Hoved rullede hen i Støvet.Holst : Udvalijte Skrifter.Ti nyere europæiske, italo Calvino: Usynlige byer (1972 bohumil Hrabal: Too Loud a Solitude (1976).Og giver Agt paa denne Stemme, hvis den skulde tale i Eders Hjerter; men vogter Eder vel for at forblande denne alvorlige Røst med Forfænge- lighedens og Glimresygens smigrende Røster!Don Luigi Neri, ' Lorenzo, en Vingaardsraand fra Ischia.
Til Negri og Piccione: Den Overgang, Signori!


[L_RANDNUM-10-999]