De inspill og råd som er gitt underveis gjør meg også deltagende i problemområdet.
For noen systemer vil siden da line chat-appen gratis nedlasting for nokia e5 bli direkte publisert (automatisk godkjent men man ser av gratis erotiske blonde cams videoer figuren at man også kan la anmeldere se over sida før den endelig publiseres, gjennom en sekvensiell eller paralell arbeidsflyt.Siden PLU har kjøpt seg ekte live hot sex egen server, kan kanskje det faktum at det må leies serverplass hos IT Solutions være en ulempe akkurat.Igjen viser dette at WSS er mer rettet mot tett samarbeid hva gjelder innholdsskaping og dokumentflyt innen en organisasjon, mens Joomla er et system som er mer rettet mot presentasjon av innhold.Papirprototyper 30 eller formelle metoder.Typer fora kan variere fra det kjente, avanserte og populære phpbb (p?f216 til enklere forumkomponenter som.eks.Det finnes sikkert flere CMS og LMS i bruk ved ntnu, men det er ikke denne oppgavens hensikt å få en oversikt over alle slike systemer ved ntnu.Deres egenskapsliste for CMS er inndelt i 5 store områder: Produktoversikt (beskrivelse, status, markedsføring, installasjon og støtte) Innholdsskaping (tilegnelse, aggregering, forfatterskap) Content Management Proper (arbeidsflyt, redigering, godkjenninger, oppstilling, oppbevaring osv.) Innholdsleveranse (live server, publisering, syndikering) Forbedringer i innholds-livssyklus (sikkerhet, forretningsregler, integrasjon, metadatabehandling, transformasjoner, assosiasjoner, analyse.Siden systemet innehar funksjonen, men brukeren likevel sliter med å finne den, kan årsaken ligge i dårlig design av brukergrensesnittet.Evalueringsskjemaet med detaljerte kriterier er vedlagt Appendix Grovt sett går metoden ut på å ta for seg forretningsmål og strategier (for bedriften som ønsker å implementere et CMS) og krav til systemet.Forum SharePoint Services har et integrert forum som er innebygget i løsningen.
10.3 Begreper og definisjoner Avatar: Datagenerert visuell representasjon av en person.Deres arbeid var på sett og vis vanskelig gitt den store usikkerheten på hva PLU ønsket seg av verktøyet.Dette krever at sidene er så logiske og lettforståelige at brukerne ikke trenger en brukerveiledning.Alle artikler som 129 132 skrives inn i portalen, og som gjerne publiseres, kan kategoriseres innenfor disse temaene.1) Systemets manglende wysiwyg-funksjonalitet for editoren, kombinert med brukerens forventninger om 94 97 wysiwyg-funksjonalitet for editoren.JSP, Java Servlets, Webtjenester og Java Web Application Architecture (jwaa).Det var stor forvirring også delvis for support på SVT-Drift om hvordan tilgangsrettigheter på portalen skulle konfigureres slik at det ga det ønskelige resultat.Innholdsskapere må forberedes på et stort ansvarsområde, og at det blir en læringskurve å overkomme i begynnelsen når man tar i bruk systemet.Disse kostnadene er knyttet til administrasjon av systemet, som kan bestå av skaping, godkjenning og behandling av innhold 13, utseendemessig design av websider, og andre organisatoriske sysler som planlegging av systemets utviklingsforløp og forretningsmål systemet skal tilfredsstille.Man har alltid en tilstedeværende toppmeny som inneholder snarveier til alle sidens funksjonsområder.Når et Word-dokument åpnes fra dokumentbiblioteket, spør IE om det skal åpnes editerbar eller skrivebeskyttet versjon, noe Firefox ikke gjør.
Man kan totalt endre utseende og layout (og endre på navigasjonsmenyer osv.) i websider som bygger på WSS ved å benytte kompatible webredigeringsverktøy som SharePoint Designer for å redigere nettstedets 143 146 Master Pages.

36 39 Figur 2: Svar på forumpost i studentgruppas løsning.
Vedlikeholdskostnader: En øvre og/eller en nedre kostnadsgrense for tredjepartskomponenter og tilleggsmoduler som gir ny funksjonalitet settes her.
Dette trenger ikke være så galt for et utviklingsprosjekt, siden det ikke er hensiktsmessig å definere alle kravene i startfasen.

[L_RANDNUM-10-999]