Skatteetaten og toll- og avgiftsetaten bør iverksette bedre måling av effekt av informasjons- og veiledningsarbeid, sier riksrevisor Kosmo.
Høyesterett har med fire stemmer mot én fastslått at transaksjonene ved overføring av franchiserettighetene i Rema-systemet ikke utløser arveavgift.Nordens kanskje verste forbrytelse i moderne tid kan bli stående uløst.Det handler om organisert kriminalitet med en mafialiknende struktur.( ).) -Ligningstallene en vits -Ligningstallene en vits.10.2006 Ligningsformuen til gratis por chat Norges rikeste er som vanlig langt under den reelle formuen.) ( Anm : Analyse: Nav svindles for milliarder. Les også: Konkursrytter pusset opp i Holmenkollen - Oslo kommune ser behov for et sterkere samarbeid med staten der vi gjennomgår ulike virkemidler for å bekjempe svart arbeid og annen økonomisk kriminalitet.The company claims deductions on its.S.
Ifølgje økonomiprofessor Terje Hansen har NHO ved fleire høve rekna feil, og lurt både journalistar og politikarar.
En dobling fra 20 er spesielt, sier Sven Arild Damslora i Økokrim til Dagens Næringsliv.
Det er ikke noe underskuddsforetak for Google å operere i Norge, sier medietopp.I bunnen av forbryterhierarkiet opprettes tilfeldig chat-jentene nakne det selskaper med egne kontoer.I 2004 strammet regjeringen inn skattereglene som gjelder i forbindelse med flytting til utlandet.Risikoen for å bli tatt, er stadig større.Derfor det virkelige liv sex film blir kvalifikasjonene til dem som sitter i nemndene viktig.Det kan stilles spørsmålstegn ved om det er rimelig at en ung etterlatt får pensjon frem til fylte 67 år utelukkende fordi vedkommende har vært gift med et medlem i folketrygden/ en mottager av norsk pensjon.Risikerer skattesmell.2.2007 Sven.(.) Hver dag havner store mengder med dårlig renset kloakk rett ut i fjordene våre.(.) ( Anm : Presset datteren til Sveits for å slippe skatt.Våre regnestykker viser at du fort kan gå nærmere 1 million i pluss.
Det er et paradoks at de benytter seg av tjenestene de selv har unndratt millionbeløp fra, sier Bender til Dagbladet.Skadevirkningen av skatteparadisenes virksomhet er ekstremt godt dokumentert, sier Eriksen.
Summen utgjør 0,00038 ekstra skattekroner per hode i den norske befolkningen på totalt.295.619 personer (per fjerde kvartal 2017 ifølge SSB).

[L_RANDNUM-10-999]