chat opp linjer til å bruke på gutter

Denne delekulturen utfordrer naturlig nok også den tradisjonelle rettsoppfatningen som ligger til grunn for lovverk som beskytter intellektuelt arbeid, slik som tekster, filmer, bilder, dataprogrammer osv.
Hele innholdet i de meste benyttede nettjenestene i Norge i 2008 var skapt av brukerne.Strømavtalene Flytende pris CO2Fri, Flytende pris Web, Flytende pris og Fastpris 3 mnd faktureres etterskuddsvis for en periode på1 måned.Hvordan leser en budskapet i en film og hvordan avslører en reklamens påvirkende kraft gjennom refleksjon og holdningsdannelse, vil være komponenter i mediekompetansen.Det kan bare ny kunnskap, nye ferdigheter og endrede holdninger gjøre, altså det vi forbinder med uttrykket digitale kompetanse eller digital dannelse.Hvis en studerer dette nærmere, vil en se at de digitale tjenestene konkurrerer etter andre spilleregler enn de fysiske tjenestene gjør.
Måten vi håndterer de digitale tjenestene på både juridisk og økonomiske er derfor også avgjørede for hvordan de digitalt innfødte vil forholde seg til dem.Growing Up Digital: The Rise of the Net Generation.Mens industrisamfunnet var tuftet på privat eiendomsrett, patenter og opphavsrett, der denne siste sterkt begrenset hva en kunne gjøre med verker som var skapt av andre, er det digitale nettsamfunnet tuftet på en sterkt utviklet delekultur.Les her om hvordan du enkelt kan redigere bilder på iPhonen.Politikerne hadde ikke gratis sex chat-rom på nettet skjønt at det ikke går an å stoppe bruken av digitale penger, på samme måte som en ikke kan stoppe bruken av fysiske penger eller kontanter.Trykk deretter i boksen for «Custom Service» og skriv inn et navn på tjenesten, som skal benyttes, i det blanke feltet.Alle disse institutsjonene er sterkt ideologisk fundert, bygd på industrisamfunnets verdisyn og logikk, med et godt etablert skille mellom læring og underholdning, og arbeid og fritid.Og hvis du ikke vet hva det vil si å immivere, ja så tyder det i alle fall på at du ikke er en digitalt innfødt.4 Digital kompetanse og digital dannelse Kompetanse beskrives vanligvis som bestående av tre dimensjoner eller fasetter.


[L_RANDNUM-10-999]